Colenso Books

COLENSO BOOKS: A selection of titles

Orders and enquiries to the publisher:  colensobooks@gmail.com

Follow by Email

Tuesday, 13 December 2016

Even in Sweden - Hospital Emergency Departments, Waiting Times Too Long
From Svenska Dagbladet - Väntetiderna växer på Södersjukhuset: "Är extremt"

"Sällan har akutmottagningarna på Stockholmssjukhusen haft så många patienter som under hösten. Värst har läget varit på Södersjukhuset där nu hälften av patienterna tvingas vänta längre än vårdgarantins maxgräns på fyra timmar.

– Vi måste bli bättre på att hänvisa patienterna till rätt vårdnivå. Men den riktiga avlastningen kommer inte förrän våren 2018 då närakuten öppnar, säger Tomas Movin, sjukhusdirektör på Södersjukhuset".

Other news:

Swedish Six-Hour Workday Trial Runs Into Trouble: Too Expensive, Bloomberg - "Swedes looking forward to a six-hour workday just got some bad news: the costs outweigh the benefits. That’s according to the preliminary results of a two-year experiment carried out in the Swedish city of Gothenburg, the home of Volvo. To reduce the 8-hour days at the 68-nurse Svartedalen old people’s home, the city had to hire 17 extra staff at a cost of 12 million kronor ($2.2 million)".


Why Swedish workplaces aren't as equal as you think, BBC News, 21 May, 2017

No comments:

Post a comment