Follow by Email

Sunday, 16 April 2017

Jonuzi Me Shoket - Vome Kaba; Albanian Music (kalrinetë)


A great old piece of Albanian kalrinetë (clarinet) music

Jonuzi Me Shoket - Vome Kaba (You Tube)

more tracks:

Jonuzi me shoket - Edhe guret e sokakut per ty bejne shiqaet

Jonuzi me shoket - Ali Pashe Tepelena

Jonuzi me shoket - Hunde e bukur

You can find many more amazing tracks on YouTube, or on this CD:


No comments:

Post a Comment