Follow by Email

Monday, 22 February 2016

A Swedish View of the UK In/Out Referendum and the Cameron DealStorbritannien röstar om att lämna EU - a leader by Alexandra Ivanov, Svenska Dagbladet

Worth reading this with the help of Google translation.

Some excerpts (automatic translation):

"There are several storm clouds in the sky. The EU has not taken the British, or the criticism, seriously: concrete reforms are conspicuous by their absence in the "deal" that has been reached. Big words about "greater autonomy" and "tough negotiations" weigh thin when they are not reflected in the result. The days when Brussels could say one thing and do another are coming to an end, and political forces that campaign for withdrawal will pick this up. Europe should not address the issue of Brexit as if there is a problem that begins and ends with the UK. Basically Britain makes...good points - the European Union needs to be reformed in several areas. To begin with, too much is decided in Brussels...the EU's goal of political integration (one of Europe's highest priorities) is problematic: there is no such desire among ordinary people. Then there needs to be a clear framework for how countries within and outside the Eurozone should relate to each other. For now ...it is clear that not everyone wants to be in the currency club".

From the Swedish original:

"Det finns flera orosmoln på himlen. EU har inte tagit britterna, eller kritiken, på allvar: konkreta ­reformer lyser med sin frånvaro i den ”uppgörelse” som har nåtts. Stora ord om ”ökat självstyre” och ”tuffa förhandlingar” väger tunt när det inte återspeglas i resultatet. Dagarna när Bryssel kunde säga en sak och göra en annan börjar lida mot sitt slut, och politiska krafter som kampanjer för utträde kommer att plocka upp detta.

Europa bör inte ta sig an frågan om Brexit som om det är ett problem som börjar och slutar med Storbritannien. I grunden har britternas kritik flera poänger – den europeiska unionen behöver reformeras på flera områden.

Till att börja med beslutas för mycket i Bryssel. Ser vi det från ett svenskt perspektiv bör det egentligen vara självklart att vargjakten avgöras av riksdagen eller för den delen huruvida det ska vara tillåtet med bröstmjölksersättning i mataffärer. Men även EU:s mål om politisk integration (ett av EU:s högst prioriterade områden) är problematiskt: det finns ingen sådan önskan bland vanligt folk. Sedan behöver det finnas ett tydligt ramverk för hur länder inom och utanför Euro-samarbetet ska förhålla sig till varandra. För nu – vilket man inte trodde från början – står det klart att alla inte vill vara med i valutaklubben".


See also EU: Cameron's Deal


No comments:

Post a Comment